ZBER OBNOSENÉHO ŠATSTVA

(15.07.2010)V piatok, 16. júla v dopoludňajších hodinách bude firma FÚRA zbierať obnosené šatstvo, handry, záclony... ...viac


KÚPALISKO V PREVÁDZKE

(11.07.2010)Letná turistická sezóna na kúpalisku je už v plnom prúde. Pozývame Vás si zaplávať a uvolniť sa na letnom kúpalisku vo Vlachove. ...viac


ZBER PLASTOV

(10.07.2010)V utorok 13. júla 2010 sa uskutoční zber plastov, tetra packových obalov a alumíniových plechoviek. Vrecia s týmto vyseparovaným odpadom pripravte pri bránach ...viac


DOBŠINSKÁ STRELA

(02.07.2010)Toľko očakávaná jazda do Dobšinej je konečne tu! Napokon, odkedy sme zverejnili plán našich jázd historickým vlakom na rok 2010, najviac otázok sa dotýkalo práve Dobšinej. ...viac


Remeselnícky jarmok - 14. august 2010

(01.07.2010)14. augusta 2010 (sobota) sa vo Vlachove, v starej časti obce bude konať tradičný remeselnícky jarmok. ...viac


Zber papiera

(18.06.2010)Oznamujeme občanom, že od pondelka 21. júna budú zamestnanci obce vykonávať zber papiera a kartónov. Žiadame Vás, aby ste zviazaný papier a osobitne zviazané kartóny pripravili ...viac


path = $path; $this->nOfPhotosOnPage = $nOfPhotosOnPage; $this->nOfPhotosInLine = $nOfPhotosInLine; /***/ if(glob("{$this->path}/mini_*.jpg")) $this->countPhotos = count($this->photos = $this->sortPhotos(glob("{$this->path}/mini_*.jpg"))); else $this->countPhotos = 0; if($this->countPhotos>$this->nOfPhotosOnPage and $this->nOfPhotosOnPage!=0) $this->nPage = (integer)ceil($this->countPhotos/$this->nOfPhotosOnPage); else $this->nOfPhotosOnPage = false; $this->pageNum = $_GET['pageNum']; if((int)$this->pageNum<=0) $this->pageNum = 0; if((int)$this->pageNum>=$this->nPage) $this->pageNum = 0; } /*--------------- @$nOfPhotosInLine - number of fotos on the same line @$deleteLink - show delete link assuming that every thunbnail "mini" has the big photo -- not checking ----------------*/ function generatePhotogalery(){ $body = ""; if($this->countPhotos>0){ if($this->nOfPhotosOnPage){ $ha = array_chunk($this->photos,$this->nOfPhotosOnPage); $displayPhotos = $ha[$this->pageNum]; $nDisplayPhotos = count($displayPhotos); } else{ $nDisplayPhotos = $this->countPhotos; $displayPhotos = $this->photos; } $body .= ''; for($i=0;$i<$nDisplayPhotos;$i++){ if($i==0) $body .=''; $photoName = $displayPhotos[$i]; $photoTarget = str_replace('mini_','',$photoName); $body .= ''; if($i==$nDisplayPhotos-1) $body .=''; elseif(($i+1)%$this->nOfPhotosInLine == 0) $body .=''; } $body .= '
'; if($this->nOfPhotosOnPage) $body .= "

".$this->generatePaging()."

"; } return $body; } /* Sorting photos depending on order.txt file the file must for example 1,4,5,7 it means this order 1.jpg,4.jpg,5.jpg,7.jpg */ function sortPhotos($photos){ if(!$photos) return $photos; $file = $this->path."/order.txt"; if(!file_exists($file)) return $photos; $array = file($file); $orderArr = explode(",", $array[0]); $newArray = array(); foreach($orderArr as $p){ if(($key = array_search($this->path."/mini_".$p.".jpg",$photos))!==false){ $newArray[] = $photos[$key]; unset($photos[$key]); } } return array_merge($newArray,$photos); } /* generate Paging [1] [2] [3] [4] */ function generatePaging(){ $return = ""; if(!$this->nOfPhotosOnPage) return ""; // no paging if($this->countPhotos<=0) return ""; //no paging for no photos if($this->pageNum!=0){ $queryStr = $this->BuildURLParams($_SERVER['QUERY_STRING'], "pageNum", $this->pageNum-1); $return.="« "; } for($i=0;$i<$this->nPage;$i++){ if($this->pageNum != $i){ $queryStr = $this->BuildURLParams($_SERVER['QUERY_STRING'], "pageNum", $i); $return.="[".($i+1)."] "; } else $return.="[".($i+1)."] "; } if($this->pageNum!=$this->nPage-1){ $queryStr = $this->BuildURLParams($_SERVER['QUERY_STRING'], "pageNum", $this->pageNum+1); $return.="» "; } return $return; } /* function deleting parameter from url */ function DelURLParams($url, $arg){ $arr = explode("&", $url); for ($i = 0; $i < count($arr); $i++) { $varArr = explode("=",$arr[$i]); $var = $varArr[0]; if ($var!=$arg) continue; array_splice($arr, $i, 1); } $ret = implode($arr, "&"); return $ret; } /* function addin parameter to url parameters */ function BuildURLParams($url, $arg, $val){ if (strlen($url) == 0) { $retStr = $arg."=".$val; return $retStr; } $retStr = $this->DelUrlParams($url, $arg); if (strlen($retStr) > 0) $retStr .= "&"; $retStr .= $arg."=".$val; return $retStr; } } ?>