Oznámenie o začatí konania- súhlas na výrub drevín

(25.9.2018)V súlade s ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny oznamujeme začatie nasledovného správneho konania: Žiadosť o súhlas na výrub drevín ... viac TU
Volebná kampaň kandidátov v obci do 5 000 obyvateľov -

(5.9.2018)Prehľad základných povinností k volebnej kampani ktorá je upravená zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani ... viac TU


Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa

(30.8.2018)Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisi ... viac TU


Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

(16.8.2018)Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 ... viac TU


Oznámenie o počete poslancov a volebnom obvode

(16.8.2018)Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 ... viac TU


Oznámenie o počte obyvateľov obce Vlachovo

(15.8.2018)pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018 ...viac


Verejná vyhláška - Realizácia optických sietí

(13.8.2018)Mesto Dobšiná - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia podľa § 40 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ... viac


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2019 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design