Výzva na súťaž: zákazka s nízkou hodnotou - Uloženie líniového odvodňovacieho systému na Kúpeľnej ulici

(12.6.2013) Výzva na súťaž: zákazka s nízkou hodnotou - Uloženie líniového odvodňovacieho systému na Kúpeľnej ulici ...viac


Oznam: TAŠI sa zabáva vo Vlachove pri futbalovom ihrisku

(11.6.2013) Skvelé tvorivé dielne v mobilnom rozprávkovom mestečku Tašíkovo: * Teatro * Vodníkovo * Tajomná komnata * Kuchtíkovo u mlynára * Šikulkovo*Hopsajko * Tašitanec * Hľadanie pokladu * a množstvo super zábavy… ...viac


Oznam: Obvodný pozemkový úrad Rožňava

(7.6.2013) Obvodný pozemkový úrad v Rožňave, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy ... ...viac


Pozvánka: Okresné kolo previerok hasičských družstiev

(7.6.2013) OHZ a DHZ Vlachovo a obec Vlachovo Vás pozývajú na okresné kolo previerok pripravenosti hasičských družstiev spojené s I. ročníkom o Pohár starostu obce Vlachovo Miesto konania: futbalové ihrisko vo Vlachove Termín konania: 15. júna 2013 Prezentácia: 8.00 h ...viac


Oznámenie verejnou vyhláškou

(5.6.2013) Oznámenie verejnou vyhláškou - Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., prostredníctvom Východoslovenskej energetiky a.s. pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorej predmetom je úprava kmeňových 22 kV vedení. ...viac


Zápisnica zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove

(5.6.2013) Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Privítal prítomných a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné (6 poslancov). Oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia... ...viac


Výzva na súťaž: zákazka s nízkou hodnotou - Zhotovenie oporného múru za budovou mlyna

(1.6.2013) Výzva na súťaž: zákazka s nízkou hodnotou - Zhotovenie oporného múru za budovou mlyna ...viac


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design