Výzva na súťaž: zákazka s nízkou hodnotou - Rekonštrukcia farského plota

(1.6.2013) Výzva na súťaž: zákazka s nízkou hodnotou - Rekonštrukcia farského plota ...viac


Vlachovčania v Helsinkách

(27.05.2013)V dňoch od 9. do 14.5. sme sa s mojím bratom Michalom zúčastnili štyroch zápasov na MS 2013 v hokeji, ktoré sa tohto roku konali v Hartwall Arene v Helsinkách. ...viac


Zápisnica zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove

(22.5.2013) Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Privítal prítomných a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné (5 poslancov). Oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia... ...viac


VÝROČNÁ SPRÁVA - Obce Vlachovo za rok 2012

(22.05.2013)Vážené dámy, vážení páni,
Dostáva sa Vám do rúk Výročná správa so štandardnou štruktúrou informácií o hospodárení Obce Vlachovo za rok 2012. ...viac


Oznam mesta Dobšiná

(21.05.2013)Zábavný program Partička sa z technických príčin prekladá na neurčito. Doteraz zakúpené vstupenky ostávajú v platnosti. Nový termín včas oznámime. ...viac


17. zasadnutie obecného zastupiteľstva

(20.5.2013)Pozvánka na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Vlachovo, ktoré sa uskutoční dňa 23.05.2013 o 17.00 h ...viac


Živelná pohroma na vlachovskom kúpalisku

(17.5.2013)3.mája 2013 pri prietrži mračien sa do areálu vlachovského kúpaliska privalila vlna blata z blízkeho poľa. Zaplavila celý areál kúpaliska - bazény, ba aj chemickú čističku vôd. Letná prevádzka kúpaliska je vážne ohrozená. ...viac


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design