Usmernenie vlády SR - obmedzenia

(26.10.2020)k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu ... ...viac


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

(23.10.2020)Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov ...viac


Mimoriadne valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva

(18.10.2020) Výbor Pozemkového spoločenstva Vlachovo týmto oznamuje svojim členom, že riadne zvolané mimoriadne valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva sa v súlade s platnou legislatívou uskutoční v rozsahu, aký povoľujú epidemiologické opatrenia prijaté Vládou SR ...viac


Opatrenie UVZ SR Bratislava 30.9.2020

(1.10.2020)S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia ...viac


Opatrenie UVZ SR Bratislava 29.9.2020

(30.9.2020)Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ...viac


Zverejnenie zámeru predaja majetku obce areál kúpaliska a súťažných podmienok verejnej obchodnej súťaže

(23.9.2020) Obec Vlachovo zverejňuje zámer predaja majetku vo vlastníctve obce na základe verejnej obchodnej súťaže. ...viac


Valné zhromaždenie Pozemkové spoločenstvo

(21.9.2020)Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva vo Vlachove, ktoré sa uskutoční dňa 17.októbra 2020 / sobota / so začiatkom o 14.00 hod. ...viac


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design