Vlachovské Vianoce 2008

Obecné slávnosti "Vianoce 2008" sa uskutočnia vo štvrtok 25. 12. 2008 (prvý sviatok vianočný) na ústrednom priestranstve obce (pri Šetierni pod Strosom) vo Vlachove so začiatkom o 16.00 hod.

Program:

14.00 hod.

  • Vianočné koledy v miestnom rozhlase
  • Pôchodzka gubajkárov obcou - pozvanie na slávnosti

16.00 hod

  • Vianočné koledy v podaní vlachovských trubkárov
  • Príhovor starostu
  • Cirkevný spevokol Agapé - vianočné spevy
  • Vinše detí - ZŠ s MŠ
  • Vianočná fujarka - FS Stromíš
  • Vlachovská gubajka - pastierske koledy
  • Čas radosti, veselosti... spevácka skupina FS Stromíš a Klubu dôchodcov "Pekná dolinka"
  • Tichá noc, svätá noc - trubkári a spoločný spev všetkých účastníkov

Počas slávností bude podávané varené víno (na náklady obce).

O 19.00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční Štefanská vianočná zábava, na ktorú Vás srdečne pozýva Hasičský zbor vo Vlachove.


"Vlachovská gubajka"

Valasi prišli do Vlachova -vtedajšej baníckej osady Lampertdorf - za tzv. valašskej kolonizácie začiatkom 15. storočia. Osídlili pahorkatiny okolo Vlachovského potoka, zaviedli nový spôsob hospodárenia v podhorskej oblasti ako aj svoje valašské zvyky a obyčaje. Obradovým zvykom valachov, ktorý siaha až do obdobia narodenia Ježiša Krista je Vlachovská gubajka – vianočné koledy, spevy a tance pastierov oviec ospevujúce narodenie malého Ježiška.

Gubajkári –valasi oblečení v gubách, chološniach a krpcoch, na hlavách s vysokými stužkami a pozlátkom zdobenými klobúkmi, v rukách s pastierskymi kyjakmi, od dávnych dôb chodievali počas prvého dňa vianočného dedinou a zahrali malé vianočné divadielko u všetkých gazdov, ktorí si to priali. Odmenou za to im boli domáce výrobky či „trúnok valašský“, ba u zámožnejších aj niekoľko grošov.

Starodávny zvyk „vlachovskej gubajky“ sa udržal dodnes. Gubajkári však už nechodievajú „z domu do domu“, ale popoludní o 14.00 hod. dňa 25. decembra, na prvý sviatok vianočný, prejdú obcou, ako „zváči“ na večerné vystúpenie „pri šetierni pod Strosom“, na ústrednom priestranstve obce. Tu v peknej prírodnej scenérii, zvlášť keď je pod snehom, odohrajú takmer hodinové vystúpenie detskí i mládežnícki gubajkári, vinšovníci a spevácky zbor Agapé, obľúbené ľudové divadielko „Vlachovskú gubajku.“ Proti mrazu bojujú návštevníci stolitrovým kotlom vareného vína.

Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design