Ochotnícky divadelný krúžok M.R.Štefánika

Výbor MO MS vo Vlachove chce obnoviť činnosť Ochotníckeho divadelného krúžku M.R.Štefánika, ktorý vnikol v roku 1948 pri MO MS. Preto sa obracia aj touto cestou na rôzne vekové skupiny obyvateľov obce (nie je vylúčené z iných obci na okolí), aby sa prihlásili ochotníci, ktorí majú záujem v DK pracovať.

Svoj prípadný záujem môžte písomne odovzdať aj do poštovej schránky umiestnenej na budove bývalej MŠ,t.,. pri vchode do KaJD, ul. Letná 55.

Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design