Zrušenie výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vlachovo

Z dôvodu porušenia § 25 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj porušenie § 5 vyhlášky 291/2004 ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení ruším výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vlachovo vyhlásené dňa 01.6.2011.

Vo Vlachove 28.6.2011

Ing. Peter Pakes
starosta obce


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design