Hodnotiaca schôdza MO Jednoty dôchodcov Slovenska vo Vlachove

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vo Vlachove uskutočnila dňa 17.2.2012 hodnotiacu schôdzu, na ktorej sa členovia oboznámili so Správou o činnosti za obdobie rokov 2009-2011, správou o hospodárení, rozpočtom a plánom práce MO na rok 2012.

V správe o činnosti predseda MO Štefan Bendik vyzdvihol prácu doterajších členov výboru, úsekových dôverníčok ako aj jednotlivých členov MO, ktorí dosiahli dobré výsledky na 0, ročníku branno bezpečnostných hier v Rožňave ako napr. Ivan Rybár, Ján Gallo. Vyzdvihol aj prácu Vierky Rybárovej, Emílii Krivánskej, Hanky Leškovej, Zuzany Mlynárovej, Valiky Hroncovej, Júlie Vádelovej, Márie Alexaiovej, Julky Hajdúkovej a Zuzany Slivenskej, hlavne pri zabezpečovaní potrieb počas Vlachovského jarmoku a LFSaT. Spomenul aj rôzne vykonané akcie ako napr. opekačku, stretnutia jubilantov, návštevy kúpelov Číž a pod.

Dôležitým bodom programu bola voľba nového výboru MO JDS. Prítomní účastnici hodnotiacej schôdze svojím hlasovaním zvolili za členov nového výboru: Martinkovú Alžbetu, JUDr- Jána Klobušníka, Jána Gallu, Zuzanu Elexovú, Vierku Rybárovú, za náhradníkov: Mgr. Juraja Kováča, Emíliu Klobušníkovú, za členov revíznej komisie Ľudmilu Pakesovú a Martu Leškovú. Novozvolený výbor si za predsedu zvolil JUDr. Jána Klobušníka. Slávnostným aktom bolo odovzdávanie ocenení OV JDS v Rožňave, kde ocenenie odovzdával na rokovaní prítomný Mgr. Ladislav Fabian a to: vyznamenanie III. stupňa obdržali Štefan Bendik, Valika Hroncová, Zuzana Elexová a JUDr. Ján Klobušník. Ďakovné listy obdržali Ondrej Mlynár, Zuzana Mlynárová a Anna Klementová. Záverom rokovania bolo prijaté uznesenie a nový predseda JUDr. Ján Klobušník poďakoval starým členom výboru za ich doterajšiu prácu a vyslovil presvedčenie, že práca MO JDS vo Vlachove bude pokračovať úspešne. Na rokovaní bol prítomný aj starosta obce Ing. Peter Pakes.

JUDr. Ján Klobušník


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design