21. september - Svetový deň Alzheimerovej choroby

Každý rok 21. septembra si desiatky krajín sveta, medzi nimi aj Slovensko, pripomínajú Svetový deň Alzheimerovej choroby. V súčasnosti sa toto ochorenie stáva celospoločenským problémom. Väčšinou postihuje ľudí starších ako 65 rokov, s mierne častejším výskytom u žien ako u mužov.

Alzheimerova choroba je progresívne ochorenie, pri ktorom dochádza k postupnému pomalému odumieraniu buniek v mozgu a je najčastejšou formou demencie, ktorá je sprevádzaná :

  • postupným úpadkom pamäti, chápania, myslenia, reči,
  • stratou schopnosti učiť sa nové veci,
  • dezorientáciou a inými mentálnymi poruchami, ktoré postupne môžu viesť až k strate kontroly nad telesnými funkciami,
  • zmätenosťou, popletenosťou,
  • zabúdaním mien blízkych, názvov miest.

Pravdepodobne jediný súčasný účinný preventívny prostriedok proti predčasnému starnutiu mozgu je pamäťový tréning. Patrí k novodobým efektívnym nástrojom predĺženia života seniorov. Tréningy pamäti môžu navštevovať aj aktívni seniori, ktorí pociťujú problémy s pamäťou v bežnom živote, ale aj seniori, ktorým doporučujú tento typ aktivity lekári.

Žime bohatý a aktívny život, ktorý naša pamäť tak veľmi potrebuje.

Margita Illyésová
oddelenie podpory zdravia
RÚVZ Rožňava


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design