Novoročný príhovor starostu obce Vlachovo

Novoročný príhovor starostu obce Vlachovo

Len pred pár hodinami sme otvorili dvere novému roku 2019. Oslávili sme jeho príchod prípitkami, ohňostrojmi, spevom a vinšovaním, tak ako sa to deje v kresťanskom svete už niekoľko storočí. Tešíme sa z nových dní, ktoré nastávajú a nesú v sebe prísľub priaznivých okolností pre náš život. S túžbou po lepšom a krajšom živote sa spájajú ľudské nádeje, predsavzatia i túžby. Začíname ďalší nový rok, ďalší úsek našej životnej cesty. A všetci si v duchu želáme, aby bol šťastný, radostný a požehnaný.

Patrí sa však poďakovať aj za starý rok. Zvlášť keď bol úspešný, keď sa počas neho darilo, napríklad ako nám v našej obci. Určite mnohým z Vás neuniklo, že sa podarilo zrealizovať veľa pálčivých rekonštrukcií , ktoré boli pre občanov , ale aj pre ekonomiku obce dlhodobým problémom. Môžem vyzdvihnúť aj fakt, že po schválených dotáciách sa hádam po prvý krát v histórii obce pracovalo s rozpočtom prevyšujúcim 1 milión eur. Ale naša túžba na počiatku tohto nového roka, do ktorého sme vstúpili, aby v našej dedine nastal stav trvalého zlepšovania, ostáva.
Aby ďalšie rozpracované projekty ako rekonštrukcia domu smútku, rekonštrukcia prístavby kultúrneho domu, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, výstavba zberného dvora , detského ihriska a ďalšie, dopadli dobre a bez nedostatkov. Plány na zveľaďovanie našej obce sú dlhodobé. Veci však neprichádzajú švihnutím čarovného prútika, ale vyžaduje si to množstvo času, práce, energie a vôle ľudí.
Každej obci dávajú život občania svojou prácou, svojimi postojmi, svojim snažením starať sa nielen o vlastné statky, ale aj o majetok a verejné priestranstvá dediny v ktorej žijú, pretože ten dotvára pridanú hodnotu k ich majetku. Preto sa aj vy milí spoluobčania viac starajte o prostredie, ktoré dotvára scenériu spokojnosti a príjemného zázemia vašich domovov.

Nechcem opomenúť voľby do samospráv obcí, ktoré sa konali na sklonku minulého roka, pretože sú rozhodujúce s veľkým významom pre ciele obcí v budúcich obdobiach. Vo Vlachove znovu občania potvrdili veľký záujem o veci verejné. Svojou volebnou účasťou znovu zanechali odkaz, že o osude Vlachova chcú rozhodovať svojimi názormi, skúsenosťami a reálnymi skutkami.
Ďakujem, preto všetkým občanom, ktorí si prišli v týchto voľbách zvoliť svojich zástupcov. Veľká vďaka z mojej strany patrí tým občanom, ktorí mi aj v týchto voľbách prejavili svoju dôveru. Je pre mňa veľkou cťou, ale aj záväzkom pracovať pre Vás ešte viac a urobiť veľa pre zlepšenie a skvalitnenie života v našej obci.

Vážení občania Vlachova
V novom roku Vám prajem porozumenie, vzájomnú tolerantnosť, viac komunikácie pri susedskom a občianskom spolužití.
Taktiež Vám prajem pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov, veľa pozitívnej energie, elánu, dobrej vôle. Nech sa nám všetkým darí dosiahnuť ciele, ktoré sme si predsavzali.
Záverom by som chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli akýmkoľvek spôsobom k rozvoju spoločenského, kultúrneho a športového života v našej obci.

Nech Boh žehná Vlachovu !!!!

Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design