Vianočný koncert vo Vlachove

27. novembra 2010 sa v Evanjelickom kostole vo Vlachove konal Vianočný koncert. Predstavili sa na ňom žiaci husľovej školy Vlachovo: Radoslava Gallová, Ľubica Gálová, Patrícia Gálová, Zuzana Klobušníková, Silvia Švecová, Zdenka Terajová, Filip Vanyo, Alexandra Vargová a žiaci ZUŠ Márie Hemerkovej z Košíc: Ema Benková, Marian Gallo, Lucia Gallová, Ružena Hudačková, Dávid Hundža, Annamária Hyková, Miriam Kundrátová, Lili Sedláčková, Marek Skyba, Mária Skybová, Stanislava Spišiaková, Alexander Ténai, Frederik Ténai, Matej Tomášek, Terézia Turčeková a Peter Vanyo z triedy pani učiteľky Alžbety Czimovej. Na cimbale huslistov doprevádzal Peter Elexa. O klavírny sprievod sa postarala pani učiteľka Eva Bandurová z Košíc.

Slávnostnú, už predvianočnú atmosféru svojou prítomnosťou umocnili: Mgr. Martina Gdovinová, JUDr. Ján Klobušník, Mgr. Juraj Kováč a Ján Stachura. Sme radi, že si našli čas a prijali naše pozvanie. Každý z divákov si určite v repertoári našiel to svoje. Huslisti zahrali vianočné koledy, úryvky barokovej hudby a nechýbali ani ukážky ľudových piesní. Koncert svojím spevom spestril Peter Vanyo. Na záver sme si Tichú noc, spolu s pánom Milanom Hykom zaspievali všetci spoločne.

V mene všetkých hostí z Košíc, ďakujeme OZ Stromíš a rodičom vlachovských huslistov za milé privítanie a výborné pohostenie. Osobitné poďakovanie patrí manželom Milene a Ľubošovi Gálovcom, ktorí pre nás všetkých organizačne zabezpečili pohostenie. Tešíme sa na ďalšie úspechy huslistov.

Mgr. Slavka Gallová


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design